Menu

Regulamin Parku Linowego

  • Czytany 25092 razy

 

1.Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
2.Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność. 
3.Instalacje przewidziane są dla maksymalnej wagi 120kg.
4.Każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w wypadku zranienia wynikającego z nie respektowania porad i przestrzegania regulaminu. 
5.Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa    obowiązujących w Parku Linowym. 
6.Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym. 
7.Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie, otrzymane wraz z biletem wstępu do Parku Linowego. 
8.Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku. 
9.Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego. 
10.Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.
11. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w „Parku Linowym w Malborku”.
12. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask). 
13. Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny. 
14. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim. 
15. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych klientów. 
16. Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku.
17. Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony. 
18. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.
19. Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Nie dopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków!
20. Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym. 
21. Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też inny kolor oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona. Dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej tak aby na linie zjazdowej w pierwszej kolejności znajdował się bloczek zjazdowy. Kolejność jest oznaczona kolorami.
22. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka.
23. Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
24. Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”.
25. Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
26. Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
27. Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem. Należy zaczekać aż się zatrzymamy a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
28. Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny. 
29. Przy pokonywaniu ścianki wspinaczkowej, pochylni, drabiny jakubowej i pala buszmena karabinki lonży przepinamy tak często aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa)
30. Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych. 
31. Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba. 
32. Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby. 
33. Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej, pod trasą parku i w pobliżu zjazdów. 
34. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego, zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemię, co jest równoznaczne z zakończeniem zabawy. 
35. Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów. 
36. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych. 
37. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku. 
38. Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej. 
39. Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
40. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.
41. We wszystkich nieuregulowanych sprawach niniejszego regulaminu decyzje i interpretacje przepisów należą do Obsługi Parku Linowego w Malborku.

 

Jumpy Park Malborkstones

Zapraszamy do naszego nowoczesnego i bezpiecznego parku linowego.

Strona: www.jumpypark.com
Powrót na górę

Ważne informacje

Login or Register